Japan Updates

“ถึงผู้ที่ไม่เคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ได้โปรดหยุดส่งนกกระเรียนกระดาษไปยังศูนย์อพยพ โปรดบริจาคเป็นสิ่งอื่นที่มีค่าพอๆกับนกกระเรียนกระดาษแทน ขอร้องล่ะ นี่เป็ ...

Japan Updates

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่น ได้ประกาศเร่งซ่อมระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค และเร่งฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ภายหลังจากที่โดนพายุฝนถล่มอย่างหนัก

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -