Japan Updates

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่น ได้ประกาศเร่งซ่อมระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค และเร่งฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ภายหลังจากที่โดนพายุฝนถล่มอย่างหนัก

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -