วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้ามิซุตะ เทนมานกุ โคอิโนกิ (Mizuta Tenmangu/Koinoki Shrine)

ศาลเจ้ามิซุตะ เทนมานกุ โคอิโนกิ หนึ่งในศาลเจ้าขนาดใหญ่ของคิวชู เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บูชาเทพเจ้า “โคอิโนะมิโคโตะ” เป็นศาลเจ้าแห่งความ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -