วัดและศาลเจ้า

วัดมิบุเดระ (Mibudera)

วัดมิบุเดระมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่คุ้มครองเหล่าชินเซ็นกุมิในยุคเอโดะยาวจนมาจนถึงช่วงปลายของยุคเอโดะจากคำสั่งของโชกุน

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -