พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

มารีน เมสเซ ฟุกุโอกะ อาคารก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับจัดนิทรรศการมากมายที่สามารถรองรับงานแสดงขนาดใหญ่ได้ ส่วนจัดแสดง “อารีน่า” สำหรับการแข่งขันกรีฑาและกีฬ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -