โซบะ & อุด้ง

มากิโนะอุดง (Maki no Udon Airport Branch) 4

มากิโนะอุดง (Makino Udon Airport Branch) มากิโนะอุด้งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเส้นหมี่และซุป เป็นร้านราเม็งที่มีความอร่อยประจำตัวเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดล ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -