Japan Updates

Lawson เปิดตัวขนมที่ดูคล้ายกับชิ้นส่วนของดาวฤกษ์ มีเฉพาะในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น!

Lawson ได้เปิดตัวขนมที่ดูคล้ายกับชิ้นส่วนของดาวฤกษ์ ที่มีเฉพาะในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น! ญี่ปุ่นมักจะมีอะไรให้เราได้ Surprise! อยู่เรื่อยๆ เลยนะครับ

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -