พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

พิพิธภัณฑ์รถไฟคิวชู สวนสนุกของเหล่ารถไฟที่ถูกตั้งขึ้น ณ จุดกำเนิดของรถไฟคิวชู เวลาทำการ: 9:00-17:00 ปิดทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน (ยกเว้นเดือนมิถุนายนปิดทุกวันพุธและ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -