พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู (Kyushu National Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ คอนเซปต์ของที่นี่คือ “เพื่อที่จะเก็บภาพประเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามของญี่ปุ่นจากด้านดีๆของประ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -