วัดและศาลเจ้า

วัดนาริตะซัง (Kurume Naritasan) 2

ที่ภูเขาโอโมโตะนั้นมีรูปปั้นของเจ้าหญิงนาริตะซัง ชินโชจิ (โอโมโตะยามะ) “ฟุโดเมียวโอ” ซึ่งสร้างโดยโคโบ ไดชิ ออกแบบตามประติมากรรมของจักรพรรดิซางะและรูปแ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -