พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

พิพิธภัณฑ์เมืองคุรุเมะ (Kurume City Museum)

พิพิธภัณฑ์เมืองคุรุเมะ มีของจัดเก็บกว่า 140 ชิ้นจากศิลปินชาวญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยงานศิลปะของญี่ปุ่น ภาพวาดแนวตะวันตกสมัยใหม่, Sesshu, Oukyo Maruyama, เครื่องเซรามิ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -