วัดและศาลเจ้า

วัดคุระมะเดอาระ (Kuramadeara)

วัดคุรามะเดระ (Kuramadera Temple) วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะ “กังเท โชนิน” ผู้ซึ่งถ่ายทอดพระธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า เป็นที่รู้จักกันว่าวัดแห่งนี้เป ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -