วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าโคอุระ ไทฉะ (Koura Taisya)

ศาลเจ้าโคอุระ ไทฉะ เป็นศาลเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องการยืดอายุ หรือพรที่ทำให้มีอายุยืนยาว มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นความภูมิใจของคนในพื้นที่ ถูกก่อตั้งให้เป็นสถานที่สำคัญท ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -