วัดและศาลเจ้า

วัดโคเมียวเซ็นจิ ตั้งอยู่ทางใต้ของศาลเจ้าดาไซฟุเทนมานกุ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โคเคเดะระ” สวนภายในนั้นควรค่าที่ท่านจะได้เห็น และสามารถมาเพลิดเพลินกับ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -