ช้อปปิ้ง

โคอิชิฮาระยากิ (Koishihara Yaki) มีเครื่องปั้นดินเผาเกือบ 50 ชนิตและยังมีสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย เครื่องปั้นดินเผาที่นี่ถูกปั้นด้วยเทคนิค “โทบิคันนะ” ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -