วัดและศาลเจ้า

วัดโคไดจิ (Kodaiji)

วัดโคไดจิ (Kodaiji Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดยาซากะโฮคันจิที่ตีนเขาฮิกาชิยามะเรียวเซ็นในเมืองเกียวโต ชื่อทางการของวัดนี้คือวัด “โคไดจิ-จ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -