วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุ (Kitanotenmangu Shrine)

ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุ (Kitano Tenmangu Shrine) ศาลประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เป็นสถานที่ประดิษฐานของเทพในฐานะ “เทพแห่งการเกษตรกรรม” “เทพแห่งความซื่ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -