จุดท่องเที่ยว

โรงงานเบียร์คิริน ฟุกุโอกะ โรงงานเบียร์แห่งใหญ่ที่ผลิตเบียร์คิรินของดีแห่งเกาะคิวชู เชิญท่านเข้ามาดูกันว่าขั้นตอนการผลิตเบียร์ของเราเป็นอย่างไร ทั้งผู้ใหญ่ เด็กจะ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -