วัดและศาลเจ้า

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง

วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple) หรือวัดทอง เป็นวัดสำคัญอีกชื่อหนึ่งคือ “วัดโรคุองจิ” วัดแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 โดยวัดนี้สร้างเพื่อใช้เป็นบ้ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -