วัดและศาลเจ้า

วัดเค็นนินจิ (Kenninji)

วัดเค็นนินจิเป็นวัดเซ็น นิกายหลักอีกนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธ พุทธศาสนาซึ่งก่อตั้งโดยพระศากยมุนีเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน นิกายเซ็นในศตวรรษที่หกของจีนนั้นมีคำสอนและกา ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -