วัดและศาลเจ้า

วัดซูซุมุชิ (เคกงจิ) (Suzumushidera (Kegonji)) 2

วัดซูซุมุชิ (เคกงจิ) : (Suzumushidera (Kegonji)) วัดนี้มีเสียงจิ้งหรีดดังระงมอยู่ทั้งฤดูกาลจนคนญี่ปุ่นเรียกที่นี่ว่า “ซูซุมุชิ” ที่แปลว่าจิ้งหรีดในภาษ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -