วัดและศาลเจ้า

วัดคาจูจิ (Kazyuuji)

ที่นี่เป็นวัดที่มานานตั้งแต่ปี 900 วัดคาจูจิเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วัดคิกกิซัน” ซึ่งสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิไดโงะ ที่นี่ถูกเลือกให้สร้างเป็นวัดเนื ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -