ร้านอาหารญี่ปุ่น

คายะโนยะ (Kayanoya)

เกี่ยวกับร้านคายะโนยะ (Kayanoya)

ร้านอาหารที่ได้รับการดูแลโดยตรงจากร้านคุฮาระตั้งอยู่บนเขาห่างออกไปจากตัวเมือง สังเกตได้จากหลังคาของร้านที่ถูกมุงด้วยฟาง ร้านของเรา ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -