วัด

ศาลเจ้าคาซิอิกุ (Kashiigu Shrine)

ศาลเจ้าคาซิอิกุ (Kashiigu Shrine) เป็นหนึ่งในศาลเจ้า Shinto ที่เป็น “Tyokusaisya” ทั้งประเทศมีเพียง 16 ศาลเท่านั้น มีสิ่งขึ้นชื่อคือ “น้ำแช่ศักด ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -