พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

พิพิธภัณฑ์คันมงไคเคียว (Kanmon Kaikyo Museum) 2

พิพิธภัณฑ์คันมงไคเคียว (Kanmon Kaikyo Museum) เปิดในปีเฮย์เซย์ที่ 15 จัดแสดงประวัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของช่องแคบคันม่อน มีไฮไลท์ให้เที่ยวชมมากมายอาทิเช่า  ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -