วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิ (Kamo-wake-ikazuchi Shrine)

ศาลเจ้าคะโมะวะเกะอิกะซุชิอยู่ทางใต้ของเกียวโต เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็ได้เก็บรักษาและรวบรวมตำนานเกี่ยวกับ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -