คาเฟ่ & ขนม & ชาเขียว

คาเฟ่ นาคะซุ เซนไซ (Nakasu Zenzai) เป็นคาเฟ่จากมุมเล็กๆ ของตลาด Nakasu ผู้สืบทอดรุ่นที่ 2 ได้สืบทอดรสชาติดั้งเดิมของร้านไว้ “Zenzai” เป็นเมนูที่ขึ้นชื ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -