ช้อปปิ้ง

ท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza)

ท่าเรือโมจิและ ห้างไคเคียว พลาซ่า (Mojiko Port and Kaikyo Plaza) ท่าเรือโมจิเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู เคยเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อค ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -