จุดท่องเที่ยว

โบราณสถานทำเนียบรัฐบาลดาไซฟุ (Dazaifu Seicho Ato)

โรงละครคาโฮเงคิโจ ถูกเปิดขึ้นเมื่อปี 1922 (ปีไทโชที่ 10) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่ทำงานในเหมืองถ่านหินในเขตจิกุโฮะ ละครคาบูกิ, มันไซ, การเต้นรำ, ม ...

จุดท่องเที่ยว

โรงละครคาโฮเงคิโจ (Kahogekijyo)

โรงละครคาโฮเงคิโจ ถูกเปิดขึ้นเมื่อปี 1922 (ปีไทโชที่ 10) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่ทำงานในเหมืองถ่านหินในเขตจิกุโฮะ ละครคาบูกิ, มันไซ, การเต้นรำ, ม ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -