วัดและศาลเจ้า

วัดโจรุริจิ (Jyoruriji)

วัด Jyoruriji แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1047 โดยนักบวชชื่อเอชินและมีจุดเด่นคือ “พาราไดซ์ฮอลล์” ที่สร้างขึ้นในปี 1157 ซึ่งมีพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นขั้นตอนท ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -