วัดและศาลเจ้า

วัดโจนันงุ (Jonangu)

ศาลเจ้าโจนันงุ (Jonangu Shrine) มีการแสดงที่ชื่อ “เคียวคุซุย โนะ อุทาเกะ” เป็นการแสดงชั้นสูงที่จัดขึ้นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของเหล่าขุนนางในญี่ปุ่นซึ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -