วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าจิชุ (Jishu Shrine)

ศาลเจ้าจิชุ (Jishu Shrine) นั้นตั้งอยู๋ในเขตของวัดคิโยมิสุ เป็นศาลเจ้ายอดนิยมสำหรับคู่รักและการแต่งงาน ช่วงระยะที่สร้างนั้นไม่มีระบุชัดเจนและคาดกันว่าถูกสร้างขึ้น ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -