วัดและศาลเจ้า

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizudera Temple) หรือ วัดน้ำใส

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera Temple) หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่นิยมมากที่สุดในเกียวโตและเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ประดับด้วยรูปปั้นอันล้ำค่าของโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เทพธ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -