วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าอิสุโมะ ได-จินงุ (Izumo Daijingu)

ตั้งอยู่ที่ภูเขามิคาเกะยามะทางตคะวันออกของเมืองเกียวโตคาเมโอกะ ศาลเจ้าอิสุโมะ ได-จินงุนั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งการอวยพรและการรักษา สร้างขึ้นเมื่อปี 800 ถ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -