วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าอิวาชิมิสุ ฮาจิมานกุ (Iwashimizu Hachimangu)

ศาลเจ้าอิวาชิมิสุ ฮาจิมานกุมีชื่อเสียงด้านการปกป้องคุ้มภัยผู้คนจากปีศาจร้าย ตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อปี 859 ซึ่งเป็นยุคแรก ๆ ของเมืองเกียวโตนั้นมีพระสงฆ์ที่นำเอ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -