Japan Updates

โรงแรม Okura Tokyo จะมีการปิดปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ โดยจะเปิดให้บริการใหม่ในต้นเดือนกันยายน 2019 ในชื่อ The Okura Tokyo

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -