Japan Updates

Hotel Chinzanso’s Garden

แนะนำ 5 สถานที่ชมหิ่งห้อยในโตเกียว ในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนการเริ่ม “เทศกาลดอกไม้ไฟ (Fireworks Festival)” ที่จะถึงในเวลาอันใกล้นี้ เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -