วัดและศาลเจ้า

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji)

วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ หรือ “วัดตะวันออกแห่งคำสอนดั้งเดิม” เป็นหนึ่งในวัดของนิกายโจะโดะชินชู นิกายหนึ่งของพุทธศาสนาที่คนญี่ปุ่นนับถือมากที่สุด ถูกสร้างขึ้ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -