Japan Updates

Hakata Dontaku Mutsuri

งานพาเหรด ฮากาตะ ดอนตากุ เป็นอีกหนึ่งในงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟูคุโอกะหรือเรียกว่าของทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว เพราะแต่ละปีจะมีคนเข้าร่วมในงานนี้มากกว่า 2 ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -