ร้านอาหารเอเชีย

ร้านเกี๋ยวซ่าลี (Gyoza Lee)

“เกียวโซะ” ของร้านเกี๋ยวซ่าลี (Gyoza lee) เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเรื่องส่วนประกอบที่เปลี่ยนไปตามประเภทของเกี๋ยว ทั้งเกี๊ยวน้ำ เกี๊ยวปิ้ง เกี๊ยวนึ่ง เกี๊ยว ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -