ธรรมชาติ & สวน

โกลบอล อารีน่า (Global Arena) สถานที่ที่ส่งเสริมทั้งด้านกีฬาและวัฒนธรรมให้กับเด็กๆในชุมชน มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกีฬาเพื่อให้เด็กๆได้สื่ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -