จุดท่องเที่ยว

หอคอยฟุกุโอกะ (Fukuoka Tower)

หอคอยฟุกุโอกะ (Fukuoka Tower) หอคอยถูกล้อมรอบด้วยกระจกยาวถึง 234 เมตร ลิฟท์สามารถพาคุณขึ้นไปได้สูงอีกกว่า 123 เมตรเพื่อชื่นชมทิวทัศน์ของท่าเรือฮากาตะรวมถึงเมืองฟุ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -