สวนสัตว์

สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka Municipal Zoo and Botanical Garden)

สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์เมืองฟุกุโอกะ สร้างโดยใช้ส่วนหนึ่งของเขาฮิราโอะซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองหรือรู้จักกันในชื่อ “จุดชมซากุระ” ในสวนมีทั้งสัตว์ สว ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -