พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

ห้องสมุดประชาชน เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka City Public Library)

ห้องสมุดประชาชน เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka City Public Library) อาคารนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 1909 โดยเป็นสาขาคิวชูของบริษัท Nippon Life Insurance Co., Ltd., โดยยังยึดดีไ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -