พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka City Museum)

พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองฟุกุโอกะ ตั้งอยู่ที่ Seaside Momochi สิ่งจัดแสดงในห้องโถงนั้นนับเป็นสัญลักษณ์สีทองของสมบัติประจำชาติและสิ่งประดิษฐ์เช่นเดียวกับที่ห้องจัดนิทรร ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -