พิพิธภัณฑ์ & แกลอลี่

หอศิลป์ฟุกุโอกะ (Fukuoka Asian Art Museum)

หอศิลป์ฟุกุโอกะ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก็บรวบรวมงานศิลปะต่าง ๆ ของเอเชีย ของที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นมีหลากหลายประเภทเช่น ภาพวาด, ประติมากรรม, งานพิมพ์, งานฝ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -