Japan Updates

Pikachu Outbreak 2018 ครั้งแรกของโลก Eevee เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง Pokémon ช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่น!

นับตั้งแต่ปี 2014 เมืองโยโกฮาม่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่นทุกเดือนสิงหาคม Pikachu นับร้อยๆจะบุกพื้นที่ในงานฉลองประจำปีที่เรียกว่า Pikachu Outbreak ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -