วัดและศาลเจ้า

ศาลเจ้าเทนมานกุเมืองดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine)

ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เทพเทนจินหรือเทพเจ้าแห่งปัญญา เป็นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งการศึกษา ประเพณีสำคัญทางศาสนา “เทศกาลแ ...

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -