วัดและศาลเจ้า

วัดไดโงจิ (Daigoji)

วัดไดโกจิ (Daigoji Temple) เป็นวัดหลักในขุมชนทางตะวันออกของฮิงาชิมายะ และเหมือนกับอีกหลายแห่งในเกียวโตที่ได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกโดย UNESCO อีกด้วย

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -