Japan Updates

เดลต้าแอร์ไลน์ (Delta Air Lines) เปิดตัวห้องโดยสารในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

เดลต้าแอร์ไลน์ (Delta Air Lines) เปิดตัวห้องโดยสารในบรรยากาศใหม่สำหรับเครื่องเจ็ตระดับภูมิภาคของ CRJ Series ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

- สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ -